Кодимська міська рада
Кодимський район, Одеська область

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ІНФОРМУЄ.

ТРУДОВА КНИЖКА ЯК ОСНОВНИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТРАХОВИЙ СТАЖ.

Внесені записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, незалежно від місця реєстрації трудового договору, і засвідчуються його печаткою.

Згідно зі статтею 27 Закону України "Про фермерське господарство" видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Відповідно до абзацу третього пункту 4.1 Інструкції у разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Для студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів, та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки, навчальний заклад (наукова установа) вносить записи про час навчання на денних відділеннях (у тому числі підготовчих) вищих навчальних закладів. Підставою для таких записів є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про відрахування з числа студентів, учнів, аспірантів, клінічних ординаторів.

 

Крім цього відповідно до п. 2.19 Інструкції до трудових книжок за місцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування відповідних документів такі записи:

а) про час служби у складі Збройних Сил України та інших військах, де на тих, які проходять службу, не поширюється законодавство про працю і державне соціальне страхування, із зазначенням дати призову (зарахування) і дати звільнення із служби;

б) про час навчання у професійних навчально-виховних закладах та інших закладах у навчально-курсових комбінатах (центрі, пункті тощо);

в) про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи і час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики) та про час перебування в аспірантурі і клінічній ординатурі, крім осіб, які до початку навчання мали трудові книжки;

г) про час догляду за інвалідом 1 групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, у тому числі за пристарілим, який досяг 80-річного віку (згідно з медичним висновком).

Всі ці  записи вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на даному підприємстві.

Безробітним особам про період одержання допомоги по безробіттю запис заноситься у трудову книжку органом державної служби зайнятості населення.

При цьому повинно бути зазначено: число, місяць і рік коли розпочато допомогу, номер наказу при призначення допомоги і його дату; число, місяць і рік коли припинено допомогу, номер наказу при припинення допомоги і його дату. Запис завіряється підписом відповідальної особи та печаткою.

Згідно з п. 1.1 Інструкції трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад 5 днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських господарств), сезонних і тимчасових працівників за умови, якщо вони підлягають соціальному страхуванню.

Якщо працівникові під час роботи за місцем основної роботи не було внесено записів до трудової книжки у наступному внесення записів після звільнення чинним законодавством не передбачено.

У випадку відсутності у трудовій книжці записів про роботу або коли записи заповнені із порушенням Інструкції слід керуватися Порядком підтвердження  наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

Згідно із  пунктом 3 Порядку № 637 за відсутності  трудової книжки або відповідних записів у ній, або містяться неточні чи неправильні записи  про періоди роботи, для підтвердження  трудового стажу приймаються дані , наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру   загальнообов’язкового державного соціального страхування, довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди  з відміткою про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, а також членські квитки  профспілок з відміткою про сплату страхових внесків

Пунктом 24 Порядку визначено, що для підтвердження трудового стажу приймаються лише ті відомості про період роботи, які внесені в довідки на підставі документів. Тобто, всі архівні довідки, що надаються для підтвердження періоду роботи, повинні містити посилання на первинні документі, на підстав яких вони видані.

        Після набрання чинності постанови Верховної Ради України від 24.08.1991 № 1427 та Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав від 10.12.1991 № 1958 записи про звільнення, завірені печаткою УССР, тобто держави, якої вже  не існувало,  потребують уточнення.

Згідно із постановою  Верховної  Ради України від 19.02.1992 № 2137-ХІІ «Про Державний герб України»   зображення Державного герба України  було обов’язковим для печаток   органів державної влади і державного управління, штампах державних установ.

Описи печаток  і штампів   із зображенням Державного герба, напису «Україна»  затверджені  наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 18.10.1993 № 643.

Що стосується зазначення  ідентифікаційного номеру   на печатці, то згідно із пунктом 7 Положення про Єдиний  державний реєстр підприємств  та організацій України, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України  від 22.01.1996 № 118,  ідентифікаційний номер  є обов’язковим  усіх видах звітних та облікових документів суб’єкта господарювання і зазначається на його печатках та штампах.

За нормами статті 254 Кодексу законів про працю України (в редакції, чинній до 08.11.2002) несплата підприємством страхових внесків не позбавляла працівника права на забезпечення із державного соціального страхування. Отже до 01.01.2004 періоди, коли підприємством, організацією страхові внески не сплачені частково, або зовсім не сплачені, зараховуються до страхового стажу

Відсутність даних ОК-5 за період до 01.01.2004 не є підставою для відмови в зарахуванні до страхового стажу періоду, що зазначений у трудовій книжці.

У відповідності із п. 3.3 Порядку № 22-1 орган, що призначає пенсію, надає допомогу щодо одержання відсутніх документів для призначення пенсії.                                                                       

 « повернутися до списку оголошень