Кодимська міська рада
Одеська область, Подільський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Оголошується конкурс на зайняття посади керівників медичних закладів

10 вересня 2021 року

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області

Правові підстави проведення конкурсу: ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (зі змінами), рішення Кодимськоїміської ради від 14липня 2021 року № 1941-VIII «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Кодимської міської ради», рішення виконавчого комітету Кодимської міської ради від 18 серпня 2021 року № 180 « Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня»Кодимської міської ради Подільського району Одеської області , рішення виконавчого комітету Кодимської міської ради від 8 вересня 2021 року № 189 « Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області.

 

Найменування та місцезнаходження закладу: комунальне некомерційне підприємство «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області; 66000, Одеська область, Подільський район, м.Кодима, вулиця Кривенцова,1.

 

Напрямки діяльності: Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області - є лікувально-профілактичним комунальним закладом, що надає послуги вторинної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних працівників.

Засновником Закладу є Кодимська міська рада.

Заклад належить до комунальної власності Кодимської міської ради.

 

Статут закладу: статут комунального некомерційного підприємство «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області(https://kodyma-mr.gov.ua/docs/843407/).

Відповідно до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської областіна 2021 рік затверджено доходи:

від Національної служби охорони здоров'я України –25858,6 тис. грн.

Платні послуги – 700,1 тис. грн.

Міський бюджет – 9233,5 грн.

Структура закладу

Строки і місце приймання заяв на участь у конкурсі, номер телефону для довідок:документи для участі у конкурсі приймаютьсяз 11.09.2021р.по 10.10.2021р. та реєструється як вхідна кореспонденція Кодимської міської ради за адресою: 66000, м. Кодима, пл.Перемоги, 1-1 (1 поверх, каб. № 18, понеділок – четвер: з 08:00 до 17:00, п’ятниця: з 8.00 до 16.00).

Телефон для довідок: (04867) 2-18-92

Адреса електронної пошти для довідок: kmr-106@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмовузаяву про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)згоду на обробку персональних данихзгідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі відповідно до встановлених вимог.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10)попередженнястосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11)заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересівзгідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першогочастини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Вимоги до претендента.

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України: Громадянство України. Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років. Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів). Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки. Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: Посадовий оклад 24295.00 грн., що підвищується за наявністю надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 19 травня 1999 року «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (зі змінами від 17.03.2021 року), істотні умови праці будуть передбачені контрактом, який укладається відповідно до Порядку укладення контракту з керівником державного, комунальногозакладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 642.

Дата і місце проведення конкурсу: проведення конкурсу відбудеться 12жовтня 2021 року, 66000, м. Кодима, пл. Перемоги, 1-1, Кодимська міська рада.

 

Додаток 1
до Порядку

 

Голові конкурсної комісії ______________

_____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________

_____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: _____________________________________

_____________________________________,

_____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail ___________________@ __________

(заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ______

_________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

____________________________________________________________________________________________

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

надсиланнялистаназазначенуадресу;

надсиланняелектронноголистана зазначену електронну адресу;

телефонногодзвінказаномером ___________________________;

_______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

_____________ 20___ р. ___________________

(підпис)

_______* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

Додаток 2
до Порядку

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився(лася)“____ _____________ 19___ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № _________), виданий ______________________________________

____________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

___” _____________20___ р. __________________

(підпис)

 

 

 

Додаток 3
до Порядку

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України

Про запобігання корупції”

 

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

___” ___________20___ р. _________________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток 4
до Порядку

 

ЗАЯВА*
про відсутність конфлікту інтересів

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Номер контактного телефону

Електронна адреса

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

 

1. Чи наявні поточні інвестиції, вкладені Вами у суб’єкти господарювання, що можуть мати інтерес стосовно посади (найменування посади), зокрема прямі чи опосередковані інвестиції (наприклад, до холдингової компанії), крім інвестицій до інвестиційних фондів, недержавного пенсійного фонду та інших подібних інвестицій, які не контролюються Вами:

 

  1. акції, облігації та інші цінні папери?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

2) комерційні підприємницькі інтереси (наприклад, спільне підприємство, партнерство)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

2. Чи є Ви власником прав інтелектуальної власності, які можуть бути розширені або звужені за результатами роботи (назва посади), на:

 

  1. патенти, знаки на товари та послуги, авторські права (включаючи заявки, що розглядаються)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

2) запатентоване ноу-хау?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

3. Чи проводили Ви протягом останніх чотирьох років експертну оцінку, пов’язану з державною реєстрацією, клінічними/доклінічними випробуваннями (дослідженнями) лікарських засобів, що може стосуватися посади (назва посади)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

4. Чи перебували Ви протягом останніх чотирьох років на посаді, на якій Ви представляли або захищали інтереси, які можуть бути пов’язані з посадою (назва посади)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

5. Чи отримували Ви будь-які платежі (крім компенсації оплати за проїзд) або гонорари за публічні виступи/ публікації, що можуть стосуватися посади (назва посади)?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

6. Чинаявні інші обставини, в тому числі повязані з приватним інтересом Ваших близьких осіб, що можуть сприйматися як вплив на Вашу об’єктивність та незалежність?

_________________________________________________

_________________________________________________

 

так** ні

Зазначаю, що ця заява правдива і містить повну інформацію.

Погоджуюся на оприлюднення зазначеної у цій заяві інформації на офіційному веб-сайті органу управління.

 

____” _______ 20___ р. __________________

(підпис)

____________

* У цій заяві зазначаються обставини, що можуть становити приватний інтерес у сфері, в якій претендент на посаду планує виконувати свої службові обов’язки, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень.

До приватного інтересу належать фінансовий, професійний чи інший інтерес, а також інтерес, який може вплинути на результати такої роботи.

Також зазначається про такий інтерес близьких осіб претендента на посаду (осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із претендентом (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі осіб, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених умов чоловіка, дружини, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного брата, рідної сестри, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещі, свекра, свекрухи, усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням претендента) та у разі наявності інших осіб, з якими претендент на посаду має важливі спільні інтереси та які можуть бути сприйняті як втручання в його діяльність (наприклад, роботодавця, співробітників тощо).

Відповідь “так” на поставлені питання не має наслідком необрання на посаду.

** У разі проставлення позначки “+” навпроти відповіді “так дайте пояснення у таблиці.

 

Рішення Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального підприємства «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Одеської області та оголошення про формування конкурсної комісії з проведення конкурсу

Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального підприємства «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Одеської області

Рішення Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області та оголошення про формування конкурсної комісії з проведення конкурсу

Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області

ПРОТОКОЛ № 1/2021 засідання конкурсної комісії від 10.09.2021 року

Про проведення конкурсу на зайняття посади генерального директора комунального підприємства «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Одеської області та оголошення про формування конкурсної комісії з проведення конкурсу

10.09.2021 р.

Оголошення про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального підприємства «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Одеської області

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь